Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Mỏ - Địa chất năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Mỏ - Địa chất năm 2016

Thứ sáu, ngày 06/05/2016, 14:02
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Mỏ - Địa chất năm 2016

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT (MÃ TRƯỜNG: MDA)

Địa chỉ: Số 18 phố Viên, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (04)38386214, (04)38389633

Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:

+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Các thông tin khác:

+ Chương trình tiên tiến chuyên ngành Lọc – Hóa dầu, hợp tác với trường đại học California UCDavis Hoa Kỳ, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của UC Davis, tuyển 60 chỉ tiêu.

Đối tượng tuyển: dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+  Trường tổ chức đào tạo liên thông từ cao đẳng, cao đẳng nghề lên đại học.

Thông tin chi tiết tham khảo trên website của trường.   

KTX: 2000 chỗ

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học tại Hà Nội:

 

 

3680

Kĩ thuật dầu khí

D520604

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

230

Kĩ thuật địa vật lí

D520502

60

Công nghệ kĩ thuật hoá học

D510401

100

Kĩ thuật địa chất

D520501

350

Kĩ thuật trắc địa bản đồ

D520503

300

Quản lí đất đai

D850103

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Kĩ thuật mỏ

D520601

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

220

Kĩ thuật tuyển khoáng

D520607

160

Công nghệ thông tin

D480201

480

Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

180

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

240

Kĩ thuật cơ khí

D520103

190

Kĩ thuật công trình xây dựng

D580201

350

Kĩ thuật môi trường

D520320

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

250

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

210

Kế toán

D340301

260

Các ngành đào tạo đại học tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu:

 

 

270

Kĩ thuật dầu khí

D520604

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50

Công nghệ kĩ thuật hoá học

D510401

50

Kĩ thuật mỏ

D520601

50

Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

40

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

40

Kĩ thuật trắc địa bản đồ

D520503

40

Các ngành đào tạo đại học tại tỉnh Quảng Ninh:

 

 

120

Kĩ thuật mỏ

D520601

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Kế toán

D340301

40

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

400

Công nghệ kĩ thuật địa chất

C515901

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

Công nghệ kĩ thuật trắc địa

C515902

40

Công nghệ kĩ thuật mỏ

C511001

40

Kế toán

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

40

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C510201

40

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng 

C510102

40

Công nghệ thông tin

C480201

40

Công nghệ kĩ thuật môi trường

C510406

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

40

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(Theo Đại học Mỏ - Địa chất)
( bình chọn, / 10 điểm)